ظلم به حیوانات توهین به انسانیت است/ یادداشتی از سید رضا اورنگ

06 تير 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

وت پارس - سید رضا اورنگ در یادداشتی در خصوص عدم رعایت حقوق حیوانات را توهین به حیوانات را توهین به انسانیت دانست.

به گزارش وت پارس سید رضا اورنگ در یادداشت خود آورده است :

خدا نبخشد و نيامرزد، اولين کسي که حيوانات وحشي را به بند کرد تا آنها را به تماشا بگذارد. چه ظلم بزرگي در حق طبيعت و حيوانات کرد اين موجود منفور. حيوانات زينت طبيعت هستند، زيبايي حقيقي آنها در ميان دشت و جنگل و کوه به چشم ميآيد، نه در قفسهاي تنگ. آيا به جرم زيبايي بايد حيوانات را به اسارت برد و به تماشا گذاشت؟ حيواني که به اسارت در ميآيد، ناخواسته و خواسته به اسارت خو کرده و از اصل و شکوه خود دور مي شود.
وقتي خود انسان تاب اسارت را ندارد، چرا ديگر مظاهر طبيعت را به بند مي کشد؟ خودخواهي تا چه حد؟! در طبيعت، شکار و شکارچي احترام يکديگر را داشته و به آنچه در سرنوشتشان رقم خورده گردن مي نهند. نه آهو از شير کينه اي به دل دارد، نه پلنگ از کفتار. هر کدام در چارچوب غريزه خود به حيات ادامه ميدهند. وقتي بشر پايش را روي کره خاکي نهاد، او نيز جزوي از مظاهر طبيعت بود، هم شکار مي کرد، هم شکار مي شد، اما وقتي به عقل خود پي برد، از خوي طبيعي خويش کمي فاصله گرفت، اما ديري نگذشت که با خلق و خو و سلاح هاي جديد به جنگ طبيعت و مظاهر آن رفت و آنچه را که نبايد انجام ميداد، انجام داد.
متاسفانه به خاطر خودخواهي برخي از آدميان، امروزه ميليونها حيوان زبان بسته در قفس ها به سر ميبرند. بسياري از آنها زاده قفس هستند و خو کرده به آن، شکوه خود را فراموش کرده و جيره خوار شده اند. روزانه ميليونها حيوان زبان بسته بيآزار، مورد توهين متصديان باغ وحش و تماشاگران بيرحم قرار مي گيرند. در کشور ما نيز از ديرباز توسط شاهان بوالهوس، حيوانات، به خصوص درندگان به دربار راه يافته و دست آموز از خود خونخوارتر قرار گرفتند. امروزه در کشور، باغ وحشهايي  داريم که به زندانيان خود رسيدگي نميکنند. هر زنداني، چه انسان و چه حيوان، داراي شخصيتي است که بايد به آن احترام گذاشت. حالا که اين زبان بسته ها را اسير غل و زنجير کردهايد، لااقل با آنها در خور نامشان رفتار کنيد. شير يک شکارچي گوشتخوار است، نه مردار خوار که به آن لاشه هاي گنديده امعاء و احشاي مرغ ميدهيد! خرس از مظاهر با شکوه طبيعت است، آن را با نان تافتون چه کار که دائم به نافش ميبنديد؟! چرا اين حيوانات باشکوه و پر جذبه را به دريوزگي انداخته ايد؟ اين، نه رسم مسلماني است و نه رسم انساني که به حيوانات ظلم کرد.
اين زبان بستهها چون به حرف نميآيند، بايد هر روز با گرسنگي شکنجهشان کرد تا به قوتي لايموت راضي شوند؟ اگر توان و عرضه نگهداري حيوانات را نداريد، رهايشان کنيد تا به زندگي طبيعي خود بپردازند. شيران را رو به مزاج کردهايد که چه؟! ببر و پلنگ و صدها نوع از حيوانات را توسري خور، خود و عده اي ناآگاه کرده ايد که چه شود؟ قدرت خود را به تماشا ميگذاريد يا ضعف خويش را؟ مسوولان چرا چشم روي چشم و دست روي دست گذاشته اند؟ چرا اجازه ميدهيد در کشوري مسلمان با اين مخلوقات خدا چنين رفتار کنند؟ خداوند خالق همه مخلوقات است، هر کدام هم شان و حق خود را دارند، انسان به جاي خود، حيوان به جاي خود، گياهان نيز به جاي خود. هر کدام در طبيعت حق و حقوقي دارند، چرا؟ اين حق مسلم را پايمال ميکنيد؟ اين حيوانات در قفس، متاسفانه چشم به دست بشر دارند تا شکم هميشه گرسنه خود را سير کنند، پس شکمشان را آن گونه که شايسته آنهاست سير کنيد. خدا را خوش نميآيد، به هر آييني که هستيد به حيوانات احترام بگذاريد، آنچه بايد به آنها بدهيد، بدهيد. آب و غذا کوچکترين حق آنهاست، شرف انسانيت اين را طلب ميکند.

جاهلیت مدرن در صنایع غذایی دنیا + تصاویر و ویدیوهای متفاوت

ویدیو وت پارس : حقوق حیوانات از نگاهی دیگر ...

چرا آزمایش بر روی حیوانات؟ + ویدیوهای آموزشی

ویدیو وت پارس : آزمایش روی حیوانات برای تشخیص بیماری های انسان

منشور حقوق حیوان در اسلام (سخنرانی دکتر رحیم پور ازغدی) + فایل صوتی

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image
مطالب موجود در این دسته‌بندی