معاینات دستگاه تنفسی در گاو ها (معرفی بیماری های مهم تنفسی گاوها)

25 آبان 1394, ارسال شده توسط: saeedseery

معاینات بالینی در امر تشخیص و پروسه درمانی بیماری ها نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.در تشخیص قطعی بیماری نیز باید از معاینات دقیق بالینی استفاده نمود.یکی از مواردی که باید در معاینات بالینی حتما مورد ارزیابی قرار گیرند ، دستگاه تنفسی حیوانات می باشد که معاینه آنها می تواند مشکلات و نارسایی های بی شماری را عیان سازد. وت پارس شما را به ادامه مطلب دعوت می کند.

معاینات دستگاه تنفسی در گاو ها (معرفی بیماری های مهم تنفسی گاوها)

در شروع این مقاله از شما دعوت می کنیم که از سایر مقالات ویژه دام های بزرگ به خصوص حیوان گاو در سایت وت پارس دیدن نمایید.پرتونگاري سينه در گوساله ، گوسفند و بز عملي است که مي تواند در تشخيص تومورها ، پنومونی و اتلكتازي مفيد باشد . برونكوگرافي ، با استفاده از ماده حاجب ، براي تعيين حالت ناي و برونشها با ارزش است ولي براي جلوگيري از سرفه اي كه در اثر عبور سوند ايجاد ميشود بيهوشي عمومي اجتناب ناپذير است .به دست آوردن نمونه خلط جهت مطالعات باكتريولوژيك نيز با ارزش است و روش كار در گاو قابل اجرا است . ولي قبلا بايد داروي آرامبخش را به منظور جلوگيري از تحريك پذيري حيوان پيش بيني نمود تا بتوان زبان را براي مشاهده مجراي حلق به جلو كشيد.
بزل حفره جنب نيز مانند آزمايش خلط اطلاعات مفيدي در باره وضع بيمار به دست مي دهد.در گاو در صورت ظن به وجود ترشحات بايد سوزن را با اجتناب از مجروح كردن پريكارد در ششمين يا هفتمين فضاي بين دنده اي و در پايين سطح مايعي كه به وجود آن گمان مي رود وارد كرد و با سرنگ كشيد.در خصوص بیماری های ریه در گاوها چه می دانید؟ چه میزان با بیماری های دستگاه تنفس در این موجودات آشنایی دارید؟
ريه ها در گاو
محدوده ريوی در گاو

محدوده ريه در طرف چپ از يازدهمين فضاي بين دنده اي شروع و از ميانه دنده نهم عبور كرده و به حدود يك كف دست بالاتر از مفصل آرنج ختم مي گردد. محدوده ريه در طرف راست به اندازه يك كف دست عقب تر (تا حدود دنده 12 ) از آن در طرف چپ است زيرا در طرف چپ ريه توسط پيش معده ها كمي به سمت جلو (تاحدود دنده 11 ) رانده شده است.

شش ها و ریه ها در گاوها

دقه Percussion

در فضاي بين دنده اي بوسيله چكش دقه و قاشك يا تشتك تخت فلزي صورت مي گيرد. بهتر است اين عمل در مكان سر پوشيده و آرام انجام داد و هنگام دقه كردن كمي دهان را باز كرد.چكش دقه به سستي بين انگشتان شست و اشاره گرفته شده و به آن حركت پاندولي داده مي شود، در همين حال تشتك بروي ديواره سينه ودر صورت امكان در فضاي بين دنده اي با قوت هر چه بيشتر فشار داده مي شود. در صورتي كه چكش محكم به دست گرفته شود يا حركات از مچ يا آرنج منشاء بگيرند ، چكش به ميزان مناسبي جهش پيدا نكرده ودر نتيجه رزونانس دقه محو و مبهم مي گردد.صداي دقه در داخل قفسه سينه تا عمق حدودا 7 سانتي متر نفوذ مي كند، بنابراين ضايعات عميق تر از آن را نمي توان با دقه مشخص نمود. ضايعات ريوي سخت و فاقد هوا (كانون آماسي، تجمع مايع درون فضاي محدود يا تومورها) بايد به اندازه يك تخم مرغ يا مشت باشند تا بتوان آنها را به علت ايجاد صداي بم مشخص نمود.
در مرحله نخست دقه جدار قفسه سينه به طور افقي انجام مي شود،كه به منظور تعيين حدود خلفي ريه صورت مي گيرد.اين عمل بهتر است در طرف راست بدن انجام شود، زيرا در اين طرف به علت وجود كبد و هزارلا (كه صداي توپر ايجاد مي كنند) محدوده ريه را آسانتر از طرف چپ مي توان تفكيك نمود.در طرف چپ شكمبه در قسمت پشتي محدوده ريه ايجاد رزونانس پر طنينی مي كند كه به صداي ريه ها شباهت دارد.(البته به استثناي صداي غرش آرام شكمبه).

صداهای ایجاد شده توسط دقه
1-resonant رزونانس ايجاد شده توسط ارگانهائيكه حاوي هوا هستند مانند ريه .
2-tympanitic صداي زنگي يا صداي فلزي توسط ارگانهائي كه حاوي گاز تحت فشار هستند مانند شكمبه نفخ دارو يا سكوم يا شيردان پر از گاز.
3-صداي بم يا خفه  - damping dull بوسيله ارگانهاي توپر مانند قلب و كبد.
4-subtympanc صداي شبه زنگي در قسمت فوقاني شكمبه در حالت طبيعي، نواحي بالايي روده هاي حاوي گاز وقسمتهاي آمفيزماتوز ريه.
صداهاي طبيعي تنفسي
- براي گوش كردن صداهاي ريوي بايد يا محيطي آرام داشت و يا دام را مجبور كرد كه نفس هاي عميق بكشد.
- براي مجبور كردن دام به تنفس عميق ميتوان از كيسه پلاستيكي استفاده كرد ( بمدت كوتاه دهان و پوزه را مسدود نموده تا جائيكه حيوان به سختي و نا آرامي افتد)
- اولين نفس هاي عميق پس از برداشتن كيسه مي تواند صداهاي غير طبيعي كه در طول تنفس در حال استراحت شنيده نمي شود را آشكار سازد.
- همچنين مي توان مدت زمان برگشت دام به حالت طبيعي و يا تعداد سرفه يا عوارض ديگر را پس از برداشتن كيسه مورد ارزيابي قرار داد.
- صداي حبابچه اي (صداي وزيكولارvesicular) تنها در 3/ 1 پشتي - خلفي محدوده سينه اي ريه شنيده مي شود.در بقيه قسمتها صداي توام تنفسي (mixed breathing sound) كه مخلوطي از صداي وزيكولار و عمدتا صدای نايژه اي (صداي برونشيال bronchial) است شنيده مي شود .صداd وزيكولار همزمان با دم ايجاد شده و به علت تقسيمات متوالي جريان هواي برونشيال در مقابل انشعابات برونش ايجاد مي گردد.

ریه و شش ها در گاوها

صداهای تنفسی غير طبيعی

صداهاd تنفسي وزيكولار در گاوهاي چاق به ويژه هنگامي كه چربي سطح پرده هاي جنب حفره صدري را هم گرفته باشد، ضعيف تر مي شوند. قسمت هاي فاقد هواي بافت ريه (مثل ضايعات پنوموني، ادم ريوي، آبسه هاي بزرگ، تومرها و كيست هيداتيك) كاملا بدون صدا هستند.صداهاي تنفسي وزيكولار در طي دم هاي عميق تر ديسپنه و در نواحي آمفيزمي افزايش مي يابند. صداي برونشيال در انواع مختلف تنگي مجاري تنفسي فوقاني بلندتر شده و در خلال لارنژيت، تراكئيت و برونشيت ممكن است كاملا صداي وزيكولار را تحت شعاع قرار دهد. اين صدا همچنين در كانونهاي بزرگ مبتلا به پنوموني از بافت اطراف آن برجسته تر مي باشد كه به علت انتقال بهتر صدا از طريق بافتهاي فاقد هواست و در اين صورت تحت عنوان صداي تنفسي توبولار ناميده مي شود.به استثناي تغييرات فيزيولوژيك در صداهاي تنفسي، همانطور كه قبلا ذكر گرديد، تمامي صداهاي نابجاي همراه با تنفس به عنوان موارد پاتولوژيك قلمداد مي گردند، و به اشكال زير مي باشند :
خش خش

صدای كريپتيان كه به سختي شنيده مي شود يا رال هاي ناشي از حبابهاي ريز كف آلود كه در آمفيزم ريوي و به علت باز شدن انفجاري شكافهاي آلوئولي و برونشيول هاي انتهائي در اثر هواي ورودي ايجاد مي شود.
رال مرطوب (moist rales)

هنگامي شنيده مي شود كه برونش حاوي ترشحات آبكي يا اكسودا باشد و اين ترشحات همراه با تنفس جابجا شوند (به دنبال ادم ريوي، خونريزي جديد ريوي، مراحل اوليه برونكوپنوموني كاتارال، آلودگي جديد با انگل هاي ريوي، پنوموني استثنائي)
با اين وجود، مواد حاصل از التهاب در ريه هاي گاو به سرعت تغليظ شده و تكه هاي ضخيم فيبرين، چرك يا موكوس را تشكيل مي دهند كه ايجاد رشته هاي دراز يا برآمدگي هاي پلاك مانند در فضاي داخل برونش مي كنند.اين چنين تشكيلاتي در اثر جريان هوا به ارتعاش درآمده و ايجاد رال خشك مي كنند.صداي حاصل در هر مورد متفاوت بوده و ممكن است شبيه به صداي اره كشيدن، وزوز كردن، خرخر كردن،جيغ يا حتي سوت كشيدن باشد.صدا هاي نامعمول ريه به صداهاي مقطع crackle و صداهاي ممتد كه ويز Wheezes ناميده مي شوند، نيز تقسيم مي گردند. صداهاي مقطع يا متناوب، داراي بروز ناگهاني بوده و توسط جوشيدن هوا از ميان ترشحات يا در اثر برقراري ناگهاني تعادل بين فشارهاي مايع روبه بالا و روبه پائين به هنگام باز شدن مجدد نواحي كلاپس يافته ايجاد ميگردد.بيماريهايي كه صداهاي مقطع crackle را ايجاد مي كنند شامل پنوموني، فيبروز بينابيني، انسدادمزمن ريوي، نارسايي احتقاني قلب و روي هم خوابيدن ريه atelectasis هستند.صداهاي ممتد يا ويز در اثر نوسان ديواره هاي مجاري هوايي در دم يا بازدم ايجاد مي گردد كه در هنگام دم ايجاد خرناس ميشود. بيماريهاي مسئول ايجاد ويز عبارتند از تنگي مجراي هوايي در اثر فشار، نئوپلاسم، كيست و التهاب.

بیماری های تنفسی در گاوها

برای آشنایی دقیق و بیشتر با بیماری های دستگاه تنفسی در گاوها ، ویدیویی آموزشی تهیه شده است که پیشنهاد می کنیم حتما از آن دیدن نمایید.

برای مشاهده ویدیو در سایز بزرگ تر اینجا را کلیک کنید

معاینات قلب و عروق و نکات مهم آن ها در گاو ها

تصاویری کاربردی از آناتومی گاو + ویدیو آموزشی

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image