نژادهای برتر بز در کشور فرانسه

08 آذر 1394, ارسال شده توسط: Ehsanmerat

Alpines

نژاد آلپاین
تاریخچه و خصوصیات
منشا اولیه این نژاد نواحی کوهستانی کشور فرانسه است، به همین دلیل این نژاد  بهترین عملکرد را در نواحی سرد و کوهستانی به نمایش می گذارد. اگرچه در نواحی گرمسیري نیز تولید مناسبی دارد. از خصوصیات ممتاز این نژاد عادت پذیري آن به شرایط محیطی متفاوت است.  در این نژاد پوست بدن به صورت رنگ های سیاه، سفید، خاکستري و یا ترکیبی از آنها دیده می شود. در این نژاد هر دو جنس داراي شاخ هستند. مشخصات صفات تولیدی در این نژاد مشابه نژاد سانن می باشد ولی تولید آن مقداری بیشتر ثبت شده است. وزن متوسط این نژاد بلوغ هنگام بلوغ در جنس نر 65 تا 80 کیلوگرم و در جنس ماده 50 تا 60 کیلوگرم می باشد.

AlpinesAlpinesAlpines

Alpines

Alpines      Alpines      Alpines      Alpines      Alpines

AlpinesAlpinesAlpines

Alpines

احسان مرات

ترجمه و جمع آوری : احسان مرات

نظرات

اولین شخصی باشید که در این مورد نظر می‌دهد
نظرتان را بنویسید توجه: نظرات قبل از انتشار توسط مدیریت تائید خواهند شد.

Secure image