پیشنهادات ما

قصد داريم در مجموعه های با عنوان پيشنهادها‍ ی يك دامپزشك مطالب جالب و پيشنهادهايی مناسب و آموزنده از لحاظ ديدن ، شنيدن ، خواندن و...برای شما عرضه كنيم. اين مجموعه بی نظير شامل بهترين كتاب ها،فيلم ها و ...است كه هر عاشق حيوانات و دامپزشكی بايد آنها را تجربه كند. اين مجموعه برای اولين بار در سايت های دامپزشكی و مربوط به حيوانات در قالب اين مجموعه منظم و كامل از طريق وت پارس خدمت شما دامپزشكان و عاشق حيوانات عرضه می شود .اين مجموعه شامل پيشنهادهايی است كه برخی از آنها در خاطر شما ماندگار خواهد بود. شما نيز اگر پيشنهادی برای خوانندگان داريد برای ما از طريق e-mail ارسال كنيد تا با نام خود در اين بخش قرار دهيم.